شعبه مهندسين مشاور اشن زاينده رود در كاشان را اندازي شد

شعبه كاشان مهندسين اشن زاينده رود راه اندازي شد، اميدواريم در آينده نزديك شعبات مختلفي در كليه استان ها راه اندازي نماييم تا از تجربيات متخصصين صنعت غذا در همه جاي ميهن عزيزمان جهت توليد محصولات غذايي با كيفيت استفاده شود.