پرزنت نصب و راه اندازي ماشين آلات غلات

چلسه پرزنت دستگاه هاي خط توليد محصولات رژيمي بر پايه غلات طراحي و ساخته شده توسط تيم متخصص شركت مشاوران اشن زاينده رود توسط جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده برگزار گرديد.اين دستگاه ها براي توليد محصولات رژيمي و جديد مي باشد