5دی؛ روز درگذشت زرتشت

  5 دی ماه در تقویم  زرتشتیان روز خواریزید یا روز درگذشت زرتشت است. به روایتی او در 77 سالگی و زمانی که با پیروانش در آتشکده شهر بلخ بود، کشته شد. عصاره آنچه را که او به مردم می آموخت و توصیه می کرد، خلاصه می شود در: گفتار نیک پندار نیک کردار نیک [...]