جلسه مشاوره راه اندازی خط تولید صنعنتی ظرفیت بالای اسانس و عصاره گیاهی

جلسه مشاوره راه اندازی خط تولید صنعتی ظرفیت بالای اسانس و عصاره گیاهی برای استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه سوادکوه با حضور جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و سرکار خانم دکتر عزیز خانی در شرکت صنایع غذایی اشن زاینده رود برگزار گردید.