طراحي و ساخت و ارسال مجموعه كامل خط توليد شيريني و بيسكوييت

طراحي و ساخت و ارسال مجموعه كامل خط توليد شيريني و بيسكوييت به سفارش سرمايه گزار محترم از بابل كه توسط تيم مهندسين مشاور اشن زاينده رود صورت پذيرفت.اليته لازم به ذكر است كه مشاوره صفر تا صد اين پروژه نيز توسط تيم زاينده رود انجام شد.