مناسبت های اسفنده ماه 1400 همراه با شرکت مهندسین مشاور اشن زاینده رود

روز جهانی زن بزرگداشتی که هر ساله در روز 8 مارس برابر با 18 اسفند برگزار می گردد و نقطه عطفی در حقوق زنان است. هدف از بزرگداشت این روز، دفاع از حقوق زنان در واقع برگزاری جشن و تشویق برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی زنان می باشد.

روز جهانی زن، بر زنان سرزمینم مبارک باد.