7 نوامبر به مناسبت تولد ماری کوری، روزجهانی فیزیک پزشکی یا روز ماری کوری است. شاخه ای از فیزیک کاربردی که نقش این رشته را در تشخیص و درمان پزشکی بررسی می کند یکی از اهداف این روز آشنایی بیشتر با این رشته است. کوری بنیانگذار موسسه های کوری در پاریس و ورشو است. امروزه این مراکز نقش مهمی در تحقیقات پزشکی دارند. ماری کوری یه دلیل سال ها پژوهش در زمینه مواد پرتوزا و قرارگیری طولانی مدت در برابر این مواد، به ویژه در دوران کار در بیمارستان های صحرایی جنگ جهانی اول به کم خونی آپلاستیک مبتلا شد و سرانجام در سال 1934، در سن 66 سالگی در بیمارستانی در فرانسه درگذشت.