مناسبت های اسفند ماه 1400 همراه با شرکت مهندسین مشاور اشن زاینده رود

5 اسفند ماه، روز مهندس

شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشنهاد نامگذاری روز پنجم اسفند ماه هر سال به نام روز ” مهندس”موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسین مشاور اشن زاینده رود، بنا به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تجلیل از خدمات مهندسان ایران  روز 5 اسفند ماه هر سال که مصادف با سالروز تولد عالم، ریاضی دان و اخترشناس بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی است به نام ” روز مهندس” نامگذاری و در تقویم مناسبت های رسمی کشور ثبت شد.

این داشنمند فرزانه در زمینه تخصصی خود مانند فلسفه، ستاره شناسی، فقه، ریاضی، پزشکی، معماری و نجوم خدمات زیادی را به جهانیان ارائه داده است، از جمله آثارهای مهم این دانشمند فرزانه کتاب های مثلثات و تجریدالاعتقاد می باشد.

شرکت مهندسین مشاور اشن زاینده رود این روز را به تمامی مهندسین کشورمان که اینده سازان این مملکت محسوب می شوند، تبریک و شادباش عرض می کند.