روز 24 آبان ماه هر سال در تقویم ایران به عنوان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گذاری شده است . علت نام گذاری این روز در تقویم به سبب اهمیت کتابخوانی است.کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد.

مطالعه، غذای روح و درمان بیماری های فکری است. کتاب، معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس است که بی ادعا و بدون تکلف و منّت، آنچه دارد در اختیار ما می گذارد. مطالعه، با نیّت خالص، عبادتی بزرگ است. یکی از اشعار زیبایی که همه ما در دوران دبستان ان را خوانده و یا شنیده ایم شعر “من یار مهربانم” از استاد مرحوم عباس یمینی شریف می باشد. این شعر در وصف کتاب نگاشته شده است و نشان دهنده اهمیت کتاب خوانی در سن پایین است و گنجاندن این شعر در کتاب دوم دبستان گواه این اهمیت بالا می باشد.

شعر من یار مهربانم به مناسبت 24 آبان ، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار:

من یار مهربانم دانا و خوش زبانم
گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم
پندت دهم فراوان من یار پند دانم
من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم
از من مباش غافل من یار پند دانم

منبع: آسمونی