روز جهانی مردان یک رویداد بین‌المللی سالانه است که مصادف با 19 نوامبر می‌باشد. این روز در 7 فوریه سال 1992 توسط توماس استر پایه‌گذاری شد. پروژه منتسب به این روز، در روز یکشنبه 8 فوریه 1991 میلادی به تصویب رسیده بود.

هدف از برگزاری روز جهانی مردان:

هدف از برگزاری روز جهانی مردان در تاریخ 19 نوامبر، تمرکز بر سلامت مردها و پسرها، بهبود روابط، ترویج برابری جنسیتی و برجسته ساختن نقش مثبت مرد در جامعه است. این مناسبت، فرصتی برای مردهاست تا دستاورد ها و کمک های آنها خصوصا کمک به جامعه، خانواده، ازدواج و مراقبت از فرزندانشان را جشن بگیرند و نشان دهند که همه مردها، آدمهای زورگور و قدرت طلبی که در ذهن اکثریت جنس مخالف وجود دارد نیستند.

 

منبع: آسمونی