در قدیم آرایشگری یک حرفه کلی به حساب می آمد اما در حال حاضر با انواع مدل ها و دیزاین ها هر کدام یک رشته جدا نامیده می شوند اما 19 نوامبر ، روز جهانی آرایشگر مخصوص تمام کسانی است که با این حرفه سر و کار دارند

تاریخچه آرایشگری در ایران :

در کتاب شاهنامه فردوسی اینگونه آمده که از زمان فرانک مادر فریدون آرایشگری رواج پیدا کرده است ، آرایش نیز در آن زمان بر هفت قلم بوده و عبارت هفت قلم آرایش به این معنا بوده که فرد آرایش کامل داشته است . این هفت قلم عبارت بودند از : ۱- حنا ۲- بند ۳- وسمه ۴- سرمه ۵- سرخاب ۶- سفیدآب ۷- خال”
پیش از اینها به آرایشگر سلمانی می گفتند ، البته سلمانی ها فقط مو کوتاه نمی کردند و امراض مردم را نیز درمان می کردند ، آنها از خود مغازه ای هم نداشتند و اغلب سیار بودند ، هر چند که سلمانی ها نیز فقط یک مدل مو برای زدن داشتند و بعدها مدل های مختلف کوتاهی مو مانند آلمانی ، تن تنی و … از غرب وارد ایران شد.
هیچ هنری به مانند آرایشگری زیبایی و طراوت به زندگی نمی بخشد، چرا که سایر هنرها بر بوم، چوب و فلز خلق می شوند و آرایشگری بر چهره و صورت ما انسان ها
19 نوامبر ، روز جهانی آرایشگری مبارک

منبع: جدول یاب