روز جهانی بهداشت، مناسبتی است که هر سال مصادف با سالروز تأسیس سازمان جهانی بهداشت گرامی داشته می‌شود.

در سال جاری تمرکز این روز روی هدف ایجاد جهانی برابر و سالم‌تر برای همه خواهد بود، یکی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات زندگی بشر مخصوصا در سه سال اخیر با ورود ویروس کرونا،  سلامتی است که می توان گفت یکی از دغدغه‌های مهم هر فرد و هر جامعه‌ای محسوب می‌شود به همین دلیل بزرگداشت روز جهانی بهداشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این رویداد برای نخستین بار در سال ۱۹۵۰ گرامی داشته شد و از آن زمان تاکنون به یکی از مسائل بهداشتی روز دنیا تبدیل شده است.

روز جهانی بهداشت، در بردارنده مضامینی فراتر از یک روز مناسبتی بوده و به عنوان فرصتی برای تمرکز جهانیان روی جنبه‌های مهم بهداشت جهانی محسوب می‌شود.

بر این اساس، هلدینگ واستریوش نیز، خود را ملزم می‌داند ضمن رعایت موکد مسائل بهداشتی، این روز را گرامی داشته و به تمامی خادمان این عرصه تبریک و شادباش می‌گوید.