روز جهانی محیط زیست، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، و به منظور مراقبت بیشتر از محیط زیستمان به‌عنوان روز  جهانی محیط زیست انتخاب شده‌است. در کشورهای مختلف، مراسم های گوناگونی را مانند راهپیمایی‌های خیابانی، همایش‌های دوچرخه سواری، نمایش، مسابقات نقاشی و مقاله‌نویسی در مدارس، درختکاری، فعالیت‌های مربوط به بازیافت، پاکسازی و…. برگزار می کنند.

هدف از برگزاری چنین مراسم‌هایی جلب توجه عمومی به مسائلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازد.در تقویم کشورمان، 15 خردادماه هر سال، این روز را گرامی‌ می‌دارند.چه خوب می شود که هر روز خود را روز محیط زیست بدانیم و در حفظ آن کوشاتر باشیم.