13 نوامبر روز جهانی مهربانی است که در 1998 توسط جنبش جهانی مهربانی متشکل از سازمان‌های غیردولتی مهربانی ملل معرفی شد و در کشورهای متعددی از جمله کانادا، ژاپن، استرالیا،نیجریه و امارات متحده عربی آن را اجرا کردند. سال 2009 سنگاپور به آن پیوست، ایتالیا و هند نیز آن را اجرا می‌کنند. همچنین در بریتانیا به رهبری دیوید جمیلی از مؤسسان روز مهربانی بریتانیا ‏‏به آن پیوستند. در 2010 به درخواست انجمن شهروندان و والدین فدرال نیو ساوت ولز از وزیر اداره آموزش و پرورش آن ایالت این روز به تقویم اضافه شد. در 2012 به درخواست رئیس مهربانی جهانی استرالیا این روز با تقویم مدارس فدرال کشور و وزارت آموزش اضافه شد. گالف نیوز‏ سال 2009 نوشت که 13 نوامبر روز جهانی مهربانی روزیست که اشخاص را تشویق می‌کند تا از مرزها، نژاد و مذهب چشم‌پوشی کنند.

منبع: آسمونی