روز ملی کیفیت در تقویم ایرانی هجدهم آبان هر سال است، کیفیت‌ به‌ معنای‌ دستیابی‌ به ‌استانداردهای ‌از پیش ‌تعیین ‌شده‌ است. کیفیت زمانی قابل دستیابی است که فرآیندها و فعالیت‌های سازمان به طور مستمر با نیازها و انتظارات مشتری‌های سازمان طراحی شود و به اجرا درآید. هجدهم آبان‌ماه، به‌عنوان روز ملی کیفیت نام‌گذاری شده است، در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط در بخش‌های مختلف کشور شامل سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، واحدهای عملیاتی، مؤسسات بخش عمومی، بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقل و بنگاه‌های کوچک و متوسط وابسته که در زمینه ارتقا کیفیت و سرآمدی کسب و کار، فعالیت‌های چشم‌گیری انجام داده‌اند جوایزی اعطا می‌شود.

کیفیت چیست؟

به طور کلی کیفیت را می‌توان با مفاهیم زیر تعریف کرد:

  • کیفیت یعنی مطابقت با مشخصات و نیازمندی‌ها
  • کیفیت یعنی رضایت مشتری
  • کیفیت یعنی به وجد آوردن مشتری
  • کیفیت یعنی مناسب بودن
  • کیفیت یعنی مشتری برگردد اما محصول برنگردد
  • کیفیت یعنی قابلیت اعتماد و دوام محصول
  • کیفیت یعنی تحویل به موقع
  • کیفیت یعنی بی نقص بودن

منبع: ایمنا