نظارت و كارشناسي از ساخت كارخانه مواد غذايي جهت توليد مواد غذايي كاملا جديد توسط تيم متخصص اشن زاينده رود صورت گرفته شد.

 

azizkhani
Author: azizkhani