سلام عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
پایان هر عبادتی، عیدی است که برازنده آن عبادت است و رمضان در ایستگاه فطر به بار می‌نشیند ‏و بال می‌گشاید. رمضان، فصل وصل است و فطر ضیافت‌گاه وصال.‏
عید فطر، روزی از بی‌شماری ایام نیست، بلکه این روز پایان یک ماه و آغاز یک راه است. پایان ماه ‏اشک‌ها و لبخندها، رحمت‌ها و انتظارها، عفوها و استغفارها، پایان هنگامه‌های قشنگ افطار، ‏سحرهای زیبا، لحظه‌های مناجات با خدا، و آغاز راهی برای بازگشت، فصلی برای شکفتن و ترنمّی ‏برای بازیافتن خود. روز تولد دوباره انسان و فصل تازه شکفتن ایمان در روح و جان های پاک و بیدار.‏
عید فطر، روزی است که فطرت خداجوی آدمی به خویش باز آمده و پس از یک ماه ریاضت و ‏معنویت، صفا و معرفت یافته و غبار از رخسار برگرفته است. از این روست که عید فطر در حقیقت ‏عید فطرت است.‏
شرکت صنایع غذایی اشن زاینده رود ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم شریف ایران اسلامی فرارسیدن عید ‏سعید فطر را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزوی قبول طاعات و عبادات یکایک هم میهنان ‏عزیز را از درگاه باریتعالی مسئلت دارد.‏