شعبه كاشان مهندسين اشن زاينده رود راه اندازي شد، اميدواريم در آينده نزديك شعبات مختلفي در كليه استان ها راه اندازي نماييم تا از تجربيات متخصصين صنعت غذا در همه جاي ميهن عزيزمان جهت توليد محصولات غذايي با كيفيت استفاده شود.

azizkhani
Author: azizkhani