طراحی کارخانه نبات و ساخت دستگاه های خط تولید نبات برای سرمایه گزار محترم توسط جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و تیم مجرب اشن زاینده رود انجام  و اجرا شده است

azizkhani
Author: azizkhani