روز جهانی فلسفه از سوی سازمان یونسکو، سومین پنج‌شنبه از ماه نوامبر هر سال دانسته شده است. اولین مراسم بزرگداشت این روز در تاریخ 21 نوامبر 2002 برگزار شده است.  این روز جهانی  سومین پنجشنبه ماه نوامبر در اکثر سالها با آخرین پنجشنبه آبانماه در تقویم ایرانی برابر است. یونسکو روز جهانی فلسفه را رهبری می کند اما مالک آن نیست. این متعلق به همه است، در همه جا که به فلسفه اهمیت می دهند

فلسفه یک رشته الهام بخش و همچنین یک تمرین روزمره است که می تواند جوامع را متحول کند. با امکان کشف تنوع جریان های فکری در جهان، گفتگوی بین فرهنگی را تحریک می کند. فلسفه با بیدار کردن ذهن برای انجام تفکر و تقابل مستدل نظرات، به ساختن جامعه ای با مدارا و محترمانه تر کمک می کند. بنابراین با ایجاد شرایط فکری برای تغییر. به درک و پاسخ به چالش های مهم معاصر کمک می کند.

در این روز تمرین جمعی در تفکر آزادانه، مستدل و آگاهانه در مورد چالش های مهم زمانه ما، همه شرکای یونسکو به سازماندهی انواع مختلفی از فعالیت ها، گفتگوهای فلسفی، مناظره ها، کنفرانس ها، کارگاه ها، رویدادهای فرهنگی و ارائه سخنرانی ها در انظار عمومی تشویق می شوند. در این روز با حضور فلاسفه و دانشمندان از همه شاخه های علوم طبیعی و اجتماعی، مربیان، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران مطبوعات و دیگر نمایندگان رسانه های جمعی و عموم مردم برگزار می گردد.

 

منبع: آسمونی