به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دکتر رضا اسماعیل زاده کناری،دکتر فرید فیروزبخش، دکتر رضا فرهمندفر و دکتر سگینه یگانه چهار عضو هیات علمی دانشگاه بعنوان پژوهشگران برتر سال 1400 استان مازندران برگزیده شدند.

گفتنی است از دکتر رضا اسماعیل زاده کناری، دکتر رضا فرهمندفر و دکتر سگینه یگانه بعنوان برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری در گروه کشاورزی و همچنین دکتر فرید فیروزبخش عنوان برگزیده هفته پژوهش و فناوری در گروه دامپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تقدیر بعمل آمد. شرکت مهندسین اشن زاینده  رود این موفقیت را به جناب آقای دکتر رضا اسماعیل زاده  تبریک عرض می نماید و توفیق روز افزون ایشان را در تمام عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستار است.

منبع:sanru.ac