شرکت صنایع غذایی اشن زاینده رود به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات در زمینه های مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرای کامل کارخانجات مواد غذایی، تامین مناسب ترین تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهی در داخل و خارج کشور و آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی با هدف ارائه خدماتی با کیفیت و جلب رضایت مشتریان، ضمن تعهد بر اصل بهبود مستمر ارجحیت اقدامات پیشگیرانه بر اصلاح در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 در حال فعالیت می باشد..