جلسه مشاوره خط تولید دکستروز فود گرید توسط تیم مجرب مشاوران اشن زاینده رود و جناب آقای دکتر اسماعیل زاده برگزار گردید و در این جلسه یازار عرضه و تقاضای محصول نام برده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

azizkhani
Author: azizkhani