14 آبان روز مازندران است، این روز بهانه ای است برای شناخت بیشتر از زبان، لباس، آداب و رسوم استان مازندران و گسترش گردشگری فرهنگی در این استان زیبا♥.

روز مازندران را از طرف شرکت صنایع غذایی اشن زاینده رود به همه مازندرانی های خون گرم و شاد تبریک عرض می نماییم.