جلسه آموزشی نمایندگان محترم استان های گیلان، فارس و اصفهان در تاریخ 20 آبان با حضور ریاست محترم شهرک صنعتی شهرستان کاشان پیرامون معرفی، فعالیت ،خدمات و برنامه های آینده شرکت مهندسین اشن زاینده رود برگزار گردید.