بازدید از دفتر جدید نمایندگی کاشان در روز پنج شنبه  13 آبان  توسط دکتر رضا اسماعیل زاده و دکتر مریم عزیزخانی، طی این بازدید  جلسه ای با مدیر محترم شهرک های صنعتی کاشان و جلسه با سرمایه گذاران محترم جهت کشت و صنعت گیاهان دارویی در کاشان برگزار گردید. و از تلاش های ارزنده و مهمان نوازی نمایندگان کاشان سپاسگزاریم.

منتظر خبرهای خوبی در نمایندگی کاشان باشید…..