بر اساس اعلام ابوالقاسم فرجی سردبیر وب سایت خبری تحلیلی وارش نیوز پرفسور رضا اسماعیل زاده کناری و سید رمضان موسوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع طبیعی ساری، دکتر عزیز عابسی عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل، حجت الاسلام آقاجانی  نفر برتر طرح هجرت کشور و کارشناس ارشد فقه و حقوق، دکتر مهدی رمضان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دکتر مجتبی توحیدی دکترای محیط زیست و وکیل دادگستری، دکتر رضا نیکنام دکترای علوم سیاسی، دکتر اصغر حسین زاده فر مدیر عامل موسسه بین الملی داوری مستدل، سید نوید ساداتی کارشناس ارشد مدیریت رسانه به عنوان  اعضای شورای سیاست گذاری این وبسایت معرفی شدند.