سال نو میلادی بر همه مردم جهان مبارک باد. “happy new year“.شرکت مهندسین اشن زاینده رود ضمن تبریک سال نو میلادی به شما خوبان از همه شما همراهان گرامی که با این رسانه، همراه و همگام بوده اید، سپاسگزاری می نماید.