آزمایشگاه همکار سازمان غذا و داروی این مجموعه در استان اصفهان، بخش اشن(مهد عسل ایران) به صورت تخصصی با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می نماید. همچنین این آزمایشگاه در استان مازندران در زمینه کلیه محصولات غذایی در کلیه دامنه ها از سالهای دور مشغول فعالیت می باشد..