نظارت و کارشناسی از ساخت کارخانه مواد غذایی جهت تولید مواد غذایی کاملا جدید توسط تیم متخصص اشن زاینده رود صورت گرفته شد.

 

azizkhani
Author: azizkhani