خط كامل شكلات با ظرفيت 4 تن در روز و با كيفيت بالا توسط گروه صنعتي اشن زاينده رود به فروش مي رسد…