انواع مخازن مورد استفاده در صنایع غذایی دارویی، بهداشتی، آرایشی که توسط تیم مجرب اشن زاینده رود طراحی و ساخته شده است.

 

azizkhani
Author: azizkhani