شعبه کاشان مهندسین اشن زاینده رود راه اندازی شد، امیدواریم در آینده نزدیک شعبات مختلفی در کلیه استان ها راه اندازی نماییم تا از تجربیات متخصصین صنعت غذا در همه جای میهن عزیزمان جهت تولید محصولات غذایی با کیفیت استفاده شود.

azizkhani
Author: azizkhani