جناب آقای دکتر اسماعیل زاده و همکاران تیم مشاوره اشن زاینده رود جلسه ای برای پرزنت طرح توجیهی پروژه خط تولید محصولات رژیمی بر پایه غلات برای سرمایه گزار محترم برگزار نموند.

azizkhani
Author: azizkhani