جلسه نهایی مشاوره و عقد قرارداد با سرمایه گزار ایرانی مقیم امارت جهت تولید محصول غذایی خاص با ارزش حدودی ۷۰ میلیارد تومان در استان گیلان توسط جناب آقای دکتر اسماعیل زاده برگزار گردید.

 

azizkhani
Author: azizkhani